Západní fytoterapie

Západní fytoterapie jako samostatný obor či jako jeden z profesních oborů Klinické naturopatie se velmi specificky aplikuje při řešení a prevenci široké škály zdravotních problémů.

Západní fytoterapie využívá znalostí dávných kultur, které používaly byliny k terapeutickým účelům po tisíciletí, v kombinaci s nejnovějšími výzkumy v oblasti přírodní medicíny. Detailní znalost několika set druhů bylin, jejich aktivních účinných látek a znalosti specifických aplikací fytoterapeutik umožňují vysoce efektivní podporu při řešení zdravotních problémů.

Západní fytoterapie je celosvětově uznávána jako forma přírodní medicíny a díky zlepšení v oblasti analýzy a kontroly kvality léčebných bylin spolu s pokroky v oblasti klinického výzkumu se konečně dočkává řádného ocenění a ohodnocení v oblasti léčby a prevence nejrůznějších onemocnění.

STRUKTURA STUDIA

Výuka ve všech ročnících probíhá vždy 11 víkendů (pátek a sobota nebo sobota a neděle) během školního roku v období září – květen/červen.

1. ROČNÍK

První ročník je koncipován jako představení přírodní medicíny a základních principů naturopatické praxe. Je pro všechny obory společný. V tomto ročníku si posluchači osvojují základy bylinné i nutriční medicíny.

Seznamují se s hlavními principy klasické i tzv. funkční výživy (moderní komplexní pojetí stravování člověka) a léčivým potenciálem stravy. Představení základních konceptů zdravé stravy vnímáme jako nedílnou součást celostní péče o člověka, a to i u praktika Západní fytoterapie.

Dále se studenti učí základní byliny Materii Medicy, jejich aplikaci i využití. Součástí prvního ročníku studia je i získání praktických dovedností v rámci manufaktury (výroby bylinných krémů, mastí, sirupů, tinktur atd.) a aromaterapie. Osvojují si základy biologie a biochemie člověka, které jsou nezbytné k pochopení fungování lidského organismu.

První ročník je přípravným ročníkem pro nadcházející studium. Zájemci mohou po ukončení prvního ročníku pokračovat ve studiu oboru Klinické naturopatie nebo jednoho z jejích podoborů – Klinické nutriční medicíny či Západní fytoterapie.

Výukové dny: sobota a neděle

Osnova studia pro 1. ročník

 • Aromaterapie
 • Filozofie a teorie naturopatie
 • Funkční potraviny v péči o zdraví
 • Léčivý potenciál stravy
 • Léčebné koření
 • Léčivé byliny pro domácí použití
 • Manufaktura
 • Problematika mikro a makro složek stravy
 • Úvod do biologie člověka
 • Základy diagnostiky
 • Základy funkční medicíny a výživy

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.

2.- 3. ROČNÍK

Pokračování ve studiu umožňuje prohloubení základních znalostí z 1. ročníku a lepší porozumění principům přírodní medicíny. Studenti se vzdělávají v oblasti bylinné terapie, studují účinné látky jednotlivých bylin a jejich aplikaci, nabývají vědomosti o fungování lidského těla v odborných předmětech biologie a biochemie a učí se jak komunikovat s klientem.

Výukové dny: pátek a sobota nebo sobota a neděle

Osnova studia pro 2.-3. ročník*

 • Biologie I, II
 • Biochemie I, II
 • Botanika
 • Bylinná terapie I,II
 • Farmakognosie
 • Jiné směry přírodní medicíny
 • Komunikace s klientem
 • Léčivý plevel
 • Materia Medica
 • Moderní fytoterapie
 • Základy odborné terminologie
 • Základy práce s odbornými informacemi
 • 1 týden klinické praxe

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.

4. – 5. ROČNÍK

Ve čtvrtém a pátém ročníku se studenti zdokonalují v bylinné terapii a její aplikaci na klinické případy, osvojují si východní vyšetřovací metody jako je irisdiagnostika, zabývají se dalšími terapeutickými metodami jako je Bachova květová terapie, orientují se ve farmakologii, patologii, symptomatologii a diagnóze.

Po úspěšném ukončení všech předmětů pátého ročníku včetně klinické praxe obdrží studenti diplom o absolvovaném studiu Západní fytoterapie.

Výukové dny: pátek a sobota nebo sobota a neděle

Osnova studia pro 4.-5. ročník.*

 • Bachova květová terapie
 • Bylinná terapie III, IV
 • Farmakologie
 • Iridologie I, II
 • Legální a etické náležitosti pro provozování praxe
 • Medicinální houby
 • Praxe založená na důkazech
 • Relaxační techniky
 • Symptomatologie, patologie a diagnóza
 • 3 týdny klinické praxe

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.

V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, online materiály nebo vlastní zápisky z přednášek.

Ceny pro běh od září 2018

cena za 1. ročník ve výši 29 900,- Kč včetně DPH

předpokládaná cena za 2. ročník ve výši 30 900,- Kč včetně DPH

Přihlášení

Předběžnou přihlášku ke studiu ve školním roce 2019/2020 naleznete zde. Budeme Vás přednostně kontaktovat při otevření zápisu do studia.

Studium probíhá v Praze. Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné přihlášky a včasným zaplacením ceny kurzu, tj. připsáním kurzovného na účet organizátora (až poté je Vám místo v kurzu garantováno). Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data podání závazné přihlášky. Počet míst je omezen.

Při neuskutečnění kurzu z důvodu nenaplnění kapacity studujících bude nejprve přihlášeným zájemcům o studium nabídnut termín pozdější. V případě nezájmu o tento termín bude zaplacené kurzovné vráceno v plné výši.

Máte více dotazů? Možná na ně najdete odpověď zde. Pokud ne, napište nám na info@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 723 285 842.