Klinická nutriční medicína

Klinická nutriční medicína je celosvětově uznávána jako jeden z nejefektivnějších typů léčebné terapie. Zkoumá vztah mezi potravinami, nutrienty a zdravím. Svou účinností se v úspěšnosti léčby řadí na druhé místo hned za klasickou západní medicínu. Nutriční medicína však na rozdíl od západní medicíny nepoužívá k řešení zdravotních problémů žádné chemické látky.

Terapie je postavena na detailní znalosti biochemických procesů v těle, na znalosti kombinací vhodných potravin a nutričních látek včetně znalosti jejich vzájemné interakce. Nutriční medicína příznivě ovlivňuje léčbu různých onemocnění úpravou stravovacích návyků a životosprávy vypracováním přesných klinických programů za pomoci vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, a to ve specifických kombinacích, založených na výzkumech a klinických studiích.

V poslední době se oblast klinické nutriční medicíny a výživy rozšiřuje o tzv. funkční výživu, která je součástí konceptu „péče udržitelného zdraví“ (z ang. sustainable healthcare). Na základě intenzivních vědeckých výzkumů se dostává do popředí i obor nutrigenomiky – metodologie, zaměřené na objasnění souvislosti mezi stravou a geny. Tento specifický obor se zabývá složitými vztahy mezi výživou molekul, genetickými polymorfismy a biologickým systémem člověka jako celku. Objasňuje, jak pomocí zdravé výživy optimalizovat zdraví člověka.

STRUKTURA STUDIA

Výuka ve všech ročnících probíhá vždy 11 víkendů (v 1. ročníku sobota a neděle, v dalších ročnících pátek a sobota) během školního roku v období září – květen/červen.

1. ROČNÍK

První ročník je koncipován jako představení přírodní medicíny a základních principů naturopatické praxe a je pro všechny obory společný. V tomto ročníku si posluchači osvojují základy bylinné i nutriční medicíny. Seznamují se s hlavními principy klasické i tzv. funkční výživy (moderní komplexní pojetí stravování člověka) a léčivým potenciálem stravy. Dále se studenti učí základní byliny Materii Medicy, jejich aplikaci i využití. Představení konceptu fytoterapie vnímáme jako nedílnou součást celostní péče o člověka, a to i u klinické nutriční medicíny, poněvadž fytoterapeutika jsou běžnou součástí nutriční praxe.

Součástí prvního ročníku studia je i získání praktických dovedností v rámci manufaktury (výroby bylinných krémů, mastí, sirupů, tinktur atd.) a aromaterapie. Studenti si osvojují základy biologie a biochemie člověka, které jsou nezbytné k pochopení fungování lidského organismu.

První ročník je přípravným ročníkem pro nadcházející studium. Zájemci mohou po ukončení prvního ročníku pokračovat ve studiu oboru Klinické naturopatie nebo jednoho z jejích podoborů – Klinické nutriční medicíny či Západní fytoterapie.

Výukové dny: sobota a neděle 

Osnova studia pro 1. ročník*

 • Aromaterapie
 • Filozofie a teorie naturopatie
 • Funkční potraviny v péči o zdraví
 • Léčebný potenciál potravy
 • Léčebné koření
 • Léčivé byliny pro domácí použití
 • Manufaktura
 • Problematika mikro a makro složek stravy
 • Úvod do biologie člověka
 • Základy diagnostiky
 • Základy funkční medicíny a výživy

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. 

2.- 3. ROČNÍK

Pokračování ve studiu umožňuje prohloubení základních znalostí z 1. ročníku a lepší porozumění principům přírodní medicíny. Studenti se vzdělávají v oblasti nutriční terapie a funkční výživy, rozebírají jednotlivé složky stravy a jejich účinky, nabývají vědomosti o fungování lidského těla v odborných předmětech biologie a biochemie a učí se jak komunikovat s klientem.

Výukové dny: pátek a sobota nebo sobota a neděle 

Osnova studia pro 2.-3. ročník*

 • Biologie I, II
 • Biochemie I, II
 • Klinické vyšetřovací metody
 • Léčebný potenciál potravy II
 • Nutriční terapie I, II
 • Principy makroživin
 • Principy mikroživin I, II, III
 • Stravování dle věkových skupin
 • Základy odborné terminologie
 • Základy práce s odbornými informacemi
 • 1 týden klinické praxe

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. 

4.- 5. ROČNÍK

Ve čtvrtém a pátém ročníku se studenti zdokonalují v nutriční terapii, učí se aplikovat vhodnou suplementaci, osvojují si vyšetřovací metody jako je irisdiagnostika, analýza obličejových znaků, zabývají se dalšími terapeutickými metodami jako jsou tkáňové soli, orientují se ve farmakologii, patologii, symptomatologii a diagnóze. Po úspěšném ukončení všech předmětů pátého ročníku a klinické praxe obdrží studenti diplom o absolvovaném studiu Klinické nutriční medicíny.

Výukové dny: pátek a sobota nebo sobota a neděle 

Osnova studia pro 4.-5. ročník.*

 • Farmakologie
 • Legální a etické náležitosti pro provozování praxe
 • Nutriční terapie III, IV
 • Praxe založená na důkazech
 • Principy mikroživin IV
 • Relaxační techniky
 • Symptomatologie, patologie a diagnóza
 • Tkáňové soli
 • Východní techniky léčebného cvičení
 • Základy nutrigenomiky
 • 3 týdny klinické praxe

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. 

Ceny pro běh od září 2018
cena za 1. ročník ve výši 29 900,- Kč včetně DPH
předpokládaná cena za 2. ročník ve výši 30 900,- Kč včetně DPH 

Přihlášení

Předběžnou přihlášku ke studiu ve školním roce 2019/2020 naleznete zde. Budeme Vás přednostně kontaktovat při otevření zápisu do studia.

Studium probíhá v Praze. Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné přihlášky a včasným zaplacením ceny kurzu, tj. připsáním kurzovného na účet organizátora (až poté je Vám místo v kurzu garantováno). Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data podání závazné přihlášky. Počet míst je omezen.

Při neuskutečnění kurzu z důvodu nenaplnění kapacity studujících bude nejprve přihlášeným zájemcům o studium nabídnut termín pozdější. V případě nezájmu o tento termín bude zaplacené kurzovné vráceno v plné výši.

Máte více dotazů? Možná na ně najdete odpověď zde. Pokud ne, napište nám na info@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 723 285 842.