Klinická naturopatie

Obor Klinické naturopatie je specificky koncipovaným západním směrem celostní přírodní medicíny, který propojuje znalosti a tradice přírodního léčitelství s nejnovějšími poznatky klinického výzkumu v oblasti bylinné a nutriční medicíny.

Zakladatelkou a garantkou tohoto oboru je Kateřina Boesenberg, předsedkyně České naturopatické společnosti (ČNS) a Evropského výboru Světové naturopatické federace (WNF). Tento obor splňuje požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO) pro výkon profese Naturopatie, které byly definovány v roce 2010 a zahrnují odborné předměty včetně biologie, biochemie či patologie, a dále pak specifické naturopatické moduly včetně nutriční výživy, bylinné terapie a dalších naturopatických modalit.

Jako humanistický obor se klinická naturopatie nesoustředí na nemoc a diagnózu (nejčastější mylná interpretace tohoto oboru), ale na člověka samotného. Naturopaté využívají znalostí moderní vědy k pochopení fungování organismu a udržení vysokého standardu naturopatické praxe. Ovšem principy, kterými se řídí, jsou daleko komplexnější než pouhý fyziologický pohled na nerovnováhu v organismu, která se prezentuje jako nemoc. Jako stejně podstatnou vnímají i stránku duševní a mentální, roli emocí, stresu, spánku a vlivů životního prostředí.

Naturopatie zdůrazňuje prevenci a využívá terapeutické metody a modality, které podporují samouzdravovací proces organismu – vis medicatrix naturae. Klinická naturopatie je kombinací Západní fytoterapie a Klinické nutriční medicíny, která zahrnuje aspekty dnes moderní tzv. funkční výživy, ovšem v daleko širším konceptu „péče udržitelného zdraví“ (z ang. sustainable healthcare). Kromě klasických vyšetřovacích metod využívá i metody tradiční jako je analýza obličejových znaků, jazyka či duhovky (iridologie), což umožňuje hlubší porozumění podstatě člověka a správnou aplikaci přírodních terapií, které tak synergisticky pomáhají posílit právě vis medicatrix naturae.

Tento tradiční (a zároveň dnes již většinou vědecky podložený a opodstatněný) holistický přístup může úspěšně ovlivnit široké spektrum nerovnováhy organismu.

STRUKTURA STUDIA

Výuka ve všech ročnících probíhá vždy 11 víkendů (sobota a neděle v 1. ročníku a pátek až neděle v dalších ročnících) během školního roku v období září – květen/červen.

1.ROČNÍK

První ročník je koncipován jako představení přírodní medicíny a základních principů naturopatické praxe. Je pro všechny obory společný.

V tomto ročníku si posluchači osvojují základy bylinné i nutriční medicíny. Seznamují se s hlavními principy klasické i tzv. funkční výživy (moderní komplexní pojetí stravování člověka) a léčivým potenciálem stravy. Dále se studenti učí základní byliny Materii Medicy, jejich aplikaci i využití.

Součástí prvního ročníku studia je i získání praktických dovedností v rámci manufaktury (výroby bylinných krémů, mastí, sirupů, tinktur atd.) a aromaterapie. Osvojují si základy biologie a biochemie člověka, které jsou nezbytné k pochopení fungování lidského organismu.

První ročník je přípravným ročníkem pro nadcházející studium. Zájemci mohou po ukončení prvního ročníku pokračovat ve studiu oboru Klinické naturopatie nebo jednoho z jejích podoborů – Klinické nutriční medicíny či Západní fytoterapie.

Výukové dny: sobota a neděle 

Osnova studia pro 1. ročník*

 • Aromaterapie
 • Filozofie a teorie naturopatie
 • Funkční potraviny v péči o zdraví
 • Léčivý potenciál potravy
 • Léčebné koření
 • Léčivé byliny pro domácí použití
 • Manufaktura
 • Problematika mikro a makro složek stravy
 • Úvod do biologie člověka
 • Základy diagnostiky
 • Základy funkční medicíny a výživy

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. 

2.- 3. ROČNÍK

Pokračování ve studiu umožňuje prohloubení základních znalostí z 1. ročníku a lepší porozumění principům přírodní medicíny. Studenti nabývají vědomosti o fungování lidského těla v odborných předmětech biologie a biochemie, vzdělávají se v oblasti bylinné terapie, nutriční terapie a funkční výživy, diagnostických metodách, učí se jak komunikovat s klientem.

Výukové dny: pátek, sobota, neděle 

Osnova studia pro 2.-3. ročník*

 • Biologie I, II
 • Biochemie I, II
 • Botanika
 • Bylinná terapie I, II
 • Farmakognosie
 • Jiné směry přírodní medicíny
 • Klinické vyšetřovací metody
 • Komunikace s klientem
 • Léčebný potenciál potravy II
 • Léčivý plevel
 • Materia Medica
 • Moderní fytoterapie
 • Principy makroživin
 • Principy mikroživin I, II, III
 • Nutriční terapie I, II
 • Stravování dle věkových skupin
 • Základy práce s odbornými informacemi
 • Základy odborné terminologie
 • 2 týdny klinické praxe

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. 

4.- 5. ROČNÍK

Ve čtvrtém a pátém ročníku se studenti zdokonalují v bylinné a nutriční terapii, osvojují si vyšetřovací metody jako je irisdiagnostika, zabývají se dalšími terapeutickými metodami jako je Bachova květová terapie či tkáňové soli, orientují se ve farmakologii, patologii, symptomatologii a diagnóze.Po úspěšném ukončení všech předmětů pátého ročníku včetně klinické praxe obdrží studenti diplom Klinického naturopata.

Výukové dny: pátek, sobota, neděle 

Osnova studia pro 4.-5. ročník.*

 • Bachova květová terapie
 • Bylinná terapie III, IV
 • Farmakologie
 • Iridologie I, II
 • Klinika
 • Legální a etické náležitosti pro provozování praxe
 • Medicinální houby
 • Nutriční terapie III, IV
 • Praxe založená na důkazech
 • Principy mikroživin III, IV
 • Relaxační techniky
 • Symptomatologie, patologie a diagnóza
 • Tkáňové soli
 • Východní techniky léčebného cvičení
 • Základy nutrigenomiky
 • 5 týdnů klinické praxe

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. 

V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, online materiály nebo vlastní zápisky z přednášek.

Ceny pro běh od září 2018
cena za 1. ročník ve výši 29 900,- Kč včetně DPH
předpokládaná cena za 2. ročník ve výši 39 900,- Kč včetně DPH 

Přihlášení

Předběžnou přihlášku ke studiu ve školním roce 2019/2020 naleznete zde. Budeme Vás přednostně kontaktovat při otevření zápisu do studia.

Studium probíhá v Praze. Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné přihlášky a včasným zaplacením ceny kurzu, tj. připsáním kurzovného na účet organizátora (až poté je Vám místo v kurzu garantováno).

Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data podání závazné přihlášky. Počet míst je omezen. Při neuskutečnění kurzu z důvodu nenaplnění kapacity studujících bude nejprve přihlášeným zájemcům o studium nabídnut termín pozdější. V případě nezájmu o tento termín bude zaplacené kurzovné vráceno v plné výši.

Máte více dotazů? Možná na ně najdete odpověď zde. Pokud ne, napište nám na info@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 723 285 842.