Nutrigenomický seminář

Nastavení optimální výživy je pro snížení vzniku civilizačních chorob, pevné zdraví a dlouhověkost nezbytné. Strava a zdravý životní styl jsou klíčovými faktory určujícími stabilitu genomu, protože ovlivňují všechny relevantní dráhy: příjem karcinogenů z potravy, biotransformaci, opravu a syntézu DNA i buněčnou apoptózu. Současná výživová doporučení týkající se vitaminů a minerálů jsou založena především na prevenci onemocnění způsobených jejich nedostatkem. Avšak jelikož jsou civilizační choroby částečně způsobeny poškozením DNA, je logické, že bychom měli svou pozornost zaměřit na stanovení optimálních dávek klíčových minerálů a vitaminů předcházející nestabilitě genomu. Jedinci s genetickými polymorfismy mají pozměněnou biologickou dostupnost určitých mikroživin i vztah specifických klíčových enzymů ke svým kofaktorům mikroživin, což v nesprávném prostředí může vést ke vzniku onemocnění.
V tomto dvoudenním semináři se zaměříme na oblasti nezbytné pro udržení zdraví a prevenci civilizačních chorob – oxidaci, zánět, inzulinovou rezistenci, metabolismus lipidů, kostní metabolismus, methylaci atd., a též na konkrétní stravovací doporučení pro úbytek váhy a nutrigenomiku sportovního výkonu.

Panely:

DNA Health DNA Health je určen těm, kteří chtějí porozumět vlastnímu genotypu a jeho vlivu na zdraví a léčbu zdravotních obtíží. Obsáhlá analýza pokrývá všechny hlavní zdravotní aspekty a poskytuje zároveň jasnou interpretaci odpovědí pro zdravý životní styl.

DNA Diet DNA Diet byla vytvořena pro klienty, kteří mají mají trvalé obtíže s hubnutím nebo udržením své váhy. Test je doporučován speciálně lidem, kteří trpí nadváhou dlouhodobě nebo tuší, že mohou mít genetické predispozice k obezitě.

DNA Sport DNA Sport cílí jak na vrcholové, tak na rekreační sportovce, kteří chtějí vytěžit maximum z tréninkového úsilí. Test cílí na oblast zatížení měkkých tkání, výkonu, schopnosti regenerace a nastavení správného tréninkového programu pro optimální výsledky.Tento seminář je pořádán ve spolupráci s Nordic Laboratories a DNAlysis – předními specialisty v DNA nutrigenomice.

Úroveň: **

Stupně úrovní:
* odborná znalost není nutná
** předpokládá se základní porozumění termínům anatomie, fyziologie či biochemie
*** předpokládá se znalost termínů anatomie, fyziologie či biochemie

Přednášející: Mgr. Soňa Talacko, PhD. a Kateřina Boesenberg, ND

DALŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKU ZVEŘEJNÍME JIŽ BRZY.